นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 46,783 คน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ต.ค. 63แผนป้องกันการทุจริต แชร์  
15 ม.ค. 63นโยบายการบริหารความเสี่ยง แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา