นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 12,210 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ม.ค. 64การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา