นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 46,764 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

  • ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
  • โทรศัพท์ 056-732-502, 056-732-020 โทรสาร 056-732-502 ต่อ 17
    อีเมล์ buengsamphan@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา