เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.บึงสามพัน ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

ตำบลบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
67160

โทรศัพท์ 056-732-502, 056-732-020
โทรสาร 056-732-502 ต่อ 17
อีเมล์ buengsamphan@hotmail.com

ติดต่อนายก 094-359-5595
ติดต่อปลัด 081-707-2660

0.02s. 0.50MB