นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 46,732 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
16 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดการประชุมสมัญสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
16 ก.พ. 64ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน เรื่องกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 แชร์  
16 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
15 ก.พ. 64ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
26 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
26 ม.ค. 64เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
12 พ.ย. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
28 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
28 ต.ค. 63เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 ต.ค. 63การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
18 ก.ย. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
11 ก.ย. 63ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน แชร์  
13 ส.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
6 ส.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
29 ก.ค. 63ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
29 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
21 พ.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 61 รายการ
เปลี่ยนภาษา