เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563421 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256358 พ.ค. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256348 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563514 ก.พ. 63
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 614 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563257 ก.พ. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632428 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25624411 พ.ย. 62
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 4830 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25625213 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562509 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562445 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 25625330 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.บึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25626230 ก.ค. 62
ประกาศ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25629426 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25627724 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25628613 มิ.ย. 62
รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2947 มิ.ย. 62
ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 11047 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25628923 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB