เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 430 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25621313 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562139 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562155 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 25621430 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.บึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622030 ก.ค. 62
ประกาศ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25623926 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25624024 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25624213 มิ.ย. 62
รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2467 มิ.ย. 62
ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1497 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25624623 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่25516 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2พ.ศ.25625916 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย25216 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่15116 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1พ.ศ.25625516 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่1 พ.ศ.25625716 พ.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก5116 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัยสามัญ5916 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB