เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256377 ก.พ. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563828 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25622811 พ.ย. 62
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 2830 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25623313 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562349 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562305 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 25623830 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.บึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25624530 ก.ค. 62
ประกาศ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25627226 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25625924 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25626113 มิ.ย. 62
รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2677 มิ.ย. 62
ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1807 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25627023 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่27816 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2พ.ศ.25628416 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย27716 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่16916 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1พ.ศ.25627416 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB