เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562911 พ.ย. 62
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 1230 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25622113 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562199 ส.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562215 ส.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปรจำปี 25622130 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต.บึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622630 ก.ค. 62
ประกาศ การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 25625026 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25624824 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25624813 มิ.ย. 62
รายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2507 มิ.ย. 62
ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1577 มิ.ย. 62
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25625223 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่26116 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2พ.ศ.25626816 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัย26016 พ.ค. 62
เชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่15716 พ.ค. 62
เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1พ.ศ.25626216 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่1 พ.ศ.25626516 พ.ค. 62
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก5816 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB