นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 46,730 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
20 พ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ แชร์  
11 พ.ค. 61คู่มือบริการประชาชน อบต บึงสามพัน แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา