นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 46,777 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ส.ค. 63เอกสารจัดการความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
27 เม.ย. 63เอกสารจัดการความรู้ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
20 ม.ค. 63เอกสารจัดการความรู้ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
29 ต.ค. 62เอกสารการจัดการความรู้ประจำปี 2563 แชร์  
26 เม.ย. 62การจัดการความรู้เรื่องวินัย ประจำเดือนเมษายน 2562 แชร์  
29 ม.ค. 62การจัดการความรู้เรื่องวินัย ประจำเดือนมกราคม 2562 แชร์  
3 ต.ค. 61การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (การจัดการความรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2561) แชร์  
12 ก.ค. 61ผลประโยชน์ทับซ้อน (การจัดการความรู้ เดือนกรกฏาคม 2561) แชร์  
23 เม.ย. 61ผลประโยชน์ทับซ้อน (การจัดการความรู้ เดือนเมษายน 2561) แชร์  
25 ม.ค. 61ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (การจัดการความรู้ เดือนมกราคม 2561) แชร์  
10 ต.ค. 60ผลประโยชน์ทับซ้ัอน (การจัดการความรู้ เดือนตุลาคม 2560) แชร์  
19 ก.ค. 60เครื่องแบบข้าราชการ แชร์  
3 เม.ย. 60ผลประโยชน์ทับซ้อน 2 แชร์  
23 ม.ค. 60ผลประโยชน์ทับซ้อน 1 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา