นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 10,750 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1-2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-25645 แชร์  
5 ก.พ. 64ร่วมศึกษาโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง หมู่ 3 บ้านคลองปล้น แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบึงสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63กีฬาต้านยายเสพติด 2563  แชร์  
28 ก.ย. 63กิจกรรมเชิญธงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน แชร์  
17 ส.ค. 63โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
13 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 แชร์  
1 ก.ค. 63กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร แชร์  
19 มิ.ย. 63โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย "การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง" แชร์  
11 มิ.ย. 63กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
3 มิ.ย. 63ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 แชร์  
26 พ.ค. 63ตู้ปันสุข แชร์  
26 พ.ค. 63โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 51 รายการ
เปลี่ยนภาษา