นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 11,561 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบึงสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2564

9 ธันวาคม 2563 54 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบึงสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา