นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 11,563 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ธันวาคม 2563 46 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา