นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 71 คน

เยี่ยมชม 8,335 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่

11 มกราคม 2564 43 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา