นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 11,592 คน

ข่าวกิจกรรม

ร่วมศึกษาโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง หมู่ 3 บ้านคลองปล้น

5 กุมภาพันธ์ 2564 13 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

นางสาวรณิตา นาคะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ร่วมศึกษาโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง หมู่ 3 บ้านคลองปล้น


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา