นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 12,223 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-25645

9 กุมภาพันธ์ 2564 15 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-25645


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา