นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 46,753 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 แชร์  
5 พ.ค. 64ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอนของ ศพด. สังกัด อบต.บึงสามพัน กรณีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 แชร์  
26 เม.ย. 64ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราหุล ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสามพัน ประจำปีการศึกษา 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน กรณีเหตุพิเศษ แชร์  
2 มี.ค. 64ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม แชร์  
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
4 ก.พ. 64ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการซ่อมแซ่มบ้านผู้ยากไร้ แชร์  
26 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
4 ม.ค. 64แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง แชร์  
2 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
12 พ.ย. 63ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง  แชร์  
12 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
28 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
14 ต.ค. 63คณะอนุกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 6 ราย  แชร์  
14 ต.ค. 63มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 คัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 80 รายการ
เปลี่ยนภาษา