นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 8,356 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
4 ก.พ. 64ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการซ่อมแซ่มบ้านผู้ยากไร้ แชร์  
26 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
4 ม.ค. 64แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง แชร์  
2 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
12 พ.ย. 63ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง  แชร์  
12 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
28 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
14 ต.ค. 63คณะอนุกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 6 ราย  แชร์  
14 ต.ค. 63มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 คัน แชร์  
2 ต.ค. 63ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
16 ก.ย. 63ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน แชร์  
14 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
31 ส.ค. 63ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 แชร์  
28 ส.ค. 63โครงการผู้สูงอายุฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 74 รายการ
เปลี่ยนภาษา