นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 11,611 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

2 ตุลาคม 2563 66 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.118.05 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา