นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 11,601 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 คัน

14 ตุลาคม 2563 57 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ ปีงบประมาณ 2564

1.นางทองคำ พุทธแสง หมู่ที่ 8

2.นางสาวคำนาย สมจิตร หมู่ที่ 8

3.นางติ๋ม บุญประเสริฐสิน หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.327.12 KB   แสดงภาพ
.399.34 KB   แสดงภาพ
.376.51 KB   แสดงภาพ
.267.85 KB   แสดงภาพ
.283.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา