นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 12,253 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

28 ตุลาคม 2563 52 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.120.88 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา