นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 12,224 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

12 พฤศจิกายน 2563 39 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัญสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.112.42 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา