นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 11,600 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

2 ธันวาคม 2563 50 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.109.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา