นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 11,622 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

22 ธันวาคม 2563 44 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.107.01 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา