นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 12,266 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ

4 มกราคม 2564 27 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.445.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา