นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 11,598 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

18 มกราคม 2564 22 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.522.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา