นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 8,367 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

25 มกราคม 2564 22 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 องค์การบริหารสว่นตำบลบึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.145.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา