นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 12,200 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564

26 มกราคม 2564 22 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.110.81 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา