นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 12,203 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการซ่อมแซ่มบ้านผู้ยากไร้

4 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายชุติพนธ์ นานาพร (ปลัดตำบลบึงสามพัน) พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบึงสามพัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน รองนายกฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการซ่อมแซ่มบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.340.74 KB   แสดงภาพ
.499.68 KB   แสดงภาพ
.479.06 KB   แสดงภาพ
.421.93 KB   แสดงภาพ
.466.15 KB   แสดงภาพ
.610.76 KB   แสดงภาพ
.506.48 KB   แสดงภาพ
.366.67 KB   แสดงภาพ
.349.50 KB   แสดงภาพ
.479.68 KB   แสดงภาพ
.350.96 KB   แสดงภาพ
.377.67 KB   แสดงภาพ
.311.80 KB   แสดงภาพ
.365.51 KB   แสดงภาพ
.261.66 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา