เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ ณ วัดโคกตายอ34 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ณ วัดทรัพย์เกษตรนอก (วิปัสสนา)330 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563728 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน2227 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25622013 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน4013 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256224 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง9725 พ.ย. 62
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25638518 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง6214 พ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 256312912 พ.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง9824 ต.ค. 62
กิจกรรมทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา7127 ก.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 25625123 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน (ไม้ไผ่, เส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 256210313 ส.ค. 62
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กและเยาชน มีคุณธรรม จริยธรรม"695 ส.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25629226 ก.ค. 62
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์21217 เม.ย. 62
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเด็กฯ ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการประชุมสามัญประจำปี 22312 ก.ย. 61
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น10425 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB