เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น1011 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่1211 ม.ค. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกรณีเหตุพิเศษ74 ม.ค. 64
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 25641625 ธ.ค. 63
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง1922 ธ.ค. 63
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบึงสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2564289 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง342 ธ.ค. 63
กีฬาต้านยายเสพติด 2563 3523 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง 4712 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632412 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25633428 ต.ค. 63
คณะอนุกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 6 ราย 3914 ต.ค. 63
มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 คัน3914 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563472 ต.ค. 63
กิจกรรมเชิญธงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย6428 ก.ย. 63
โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน5021 ก.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน5116 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633814 ก.ย. 63
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 25642831 ส.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์4428 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB