เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563322 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256358 พ.ค. 63
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. กรณีพิเศษ การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 31030 เม.ย. 63
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. กรณีพิเศษ การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 21515 เม.ย. 63
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ " ออกจากบ้าน ไม่ใส่หน้ากาก ปรับ 20,000 บาท "1313 เม.ย. 63
กิจกรรมการตั้งจุดเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)1910 เม.ย. 63
กิจกรรมเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ของศูนย์ปฏิบัติการฯ อบต.บึงสามพัน178 เม.ย. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านราหุล ประจำปีการศึกษา 25631631 มี.ค. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศพด.บ้านบึงสามพัน ประจำปีการศึกษา 25631731 มี.ค. 63
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. กรณีพิเศษ การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2923 มี.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า3217 มี.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง2812 มี.ค. 63
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร246 มี.ค. 63
โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน243 มี.ค. 63
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร1428 ก.พ. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25631226 ก.พ. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 2562926 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ ณ วัดโคกตายอ394 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ณ วัดทรัพย์เกษตรนอก (วิปัสสนา)5130 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632228 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB