เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน13430 ส.ค. 61
มาตรฐานจริยธรรม4313 ก.พ. 61
เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต5725 ม.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ4715 ม.ค. 61
นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน4211 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม4424 ม.ค. 60
ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน4824 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB