เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร246 มี.ค. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25631226 ก.พ. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 2562926 ก.พ. 63
เอกสารประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการบริหารงาน4016 ส.ค. 62
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน16430 ส.ค. 61
มาตรฐานจริยธรรม6313 ก.พ. 61
เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต8025 ม.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ6715 ม.ค. 61
นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน6111 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม6224 ม.ค. 60
ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน6924 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB