เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร376 มี.ค. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25633026 ก.พ. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25622826 ก.พ. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต930 ส.ค. 62
เอกสารประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการบริหารงาน5116 ส.ค. 62
การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/ประพฤติมิชอบ1126 ธ.ค. 61
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน18030 ส.ค. 61
มาตรฐานจริยธรรม7313 ก.พ. 61
เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต9025 ม.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ7715 ม.ค. 61
นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน7311 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม7724 ม.ค. 60
ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน8124 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB