นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 46,755 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แชร์  
6 มี.ค. 63การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร แชร์  
26 ก.พ. 63โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 2563 แชร์  
9 ม.ค. 63การร้องเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ แชร์  
30 ส.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต แชร์  
16 ส.ค. 62เอกสารประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
26 ธ.ค. 61การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/ประพฤติมิชอบ แชร์  
30 ส.ค. 61 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน แชร์  
13 ก.พ. 61มาตรฐานจริยธรรม แชร์  
25 ม.ค. 61เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต แชร์  
15 ม.ค. 61ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ แชร์  
11 ม.ค. 61นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน แชร์  
24 ม.ค. 60แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม แชร์  
24 ม.ค. 60ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา