เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวรณิตา นาคะบุตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

 • นางสาวพิศมัย พลอยบุศย์

  รองนายกอบต.บึงสามพัน

 • นายวิมาน ลาปะ

  รองนายกอบต.บึงสามพัน

 • นายทองสุข คำไร

  เลขานุการนายกอบต.บึงสามพัน0.02s. 0.50MB