นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 11,777 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวรณิตา นาคะบุตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

 • นางสาวพิศมัย พลอยบุศย์

  รองนายกอบต.บึงสามพัน

 • นายวิมาน ลาปะ

  รองนายกอบต.บึงสามพัน

 • นายทองสุข คำไร

  เลขานุการนายกอบต.บึงสามพัน

เปลี่ยนภาษา