เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2559 - 2563

วันที่ 15 พ.ค. 61 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา_ประจำปี_2559_-_2563.pdf893.98 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.02s. 0.50MB