เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.1).pdf1.15 MB
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.2).pdf1,007.20 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.02s. 0.50MB