นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 11,603 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
6 ต.ค. 63หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา