เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน146
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต119
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต258
เจตนารมย์การป้องกันการทุจริต อบต.บึงสามพัน138

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB