เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน127
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต240
เจตนารมย์การป้องกันการทุจริต อบต.บึงสามพัน124

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB