เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563215
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 170
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561136
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562173
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562167
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)167
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2559 - 2563166
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ 61-63) แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1187
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม - เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561142
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561330
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ 2561-2563)290
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561137

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB