นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 46,790 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แชร์  
14 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แชร์  
22 พ.ค. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) แชร์  
16 ก.พ. 61ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เพิ่มเติม - เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา