นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 8,359 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 61ควบคุมภายใน 2561 แชร์  
26 พ.ย. 61ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา