นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 46,754 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ต.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
7 ต.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน แชร์  
13 มี.ค. 62คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
26 พ.ย. 61ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา