นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 8,346 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ต.ค. 62แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) แชร์  
16 ต.ค. 62แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
16 ต.ค. 61แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
12 ต.ค. 60แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา