นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 11,604 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แชร์  
7 ธ.ค. 63รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แชร์  
16 ต.ค. 63แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563 แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล พช ถ. ๗๗-๐๐๗ หมู่ 5 แชร์  
25 ก.ย. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 ก.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
30 ก.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 แชร์  
5 เม.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562 แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า อบต. หมู่ 7 แชร์  
15 ม.ค. 62 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ 5  แชร์  
7 ม.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 แชร์  
26 ธ.ค. 61ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง พช.ถ 77-001 หมู่ 5 แชร์  
26 ธ.ค. 61เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง พช.ถ77-001 หมู่ 5 แชร์  
2 ก.พ. 61ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 หมู่ 9 แชร์  
29 ม.ค. 61ประกาศเผยแพร่โครงการ ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 สายทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน หมู่ 9 แชร์  
22 พ.ย. 60ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.77-001 หมู่ที่่ 10 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา