นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 11,581 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562

5 เมษายน 2562 41 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.528.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา