นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 12,214 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562

8 กรกฎาคม 2562 47 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.207.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา