นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 8,337 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562

30 กันยายน 2562 61 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.231.80 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา