นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 8,342 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กันยายน 2563 62 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.67.25 KB ดาวน์โหลด
.233.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา