นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 12,213 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563

16 ตุลาคม 2563 46 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563 อบต.บึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.531.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา