นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 8,334 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

16 ตุลาคม 2563 52 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.27 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา