นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 12,206 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

7 ธันวาคม 2563 40 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.411.70 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา