เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563614 ม.ค. 64
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. พช.ถ.77-005 ทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน1921 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน247 ธ.ค. 63
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน317 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน247 ธ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2563207 ธ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563337 ธ.ค. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25643916 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 25633116 ต.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25633216 ต.ค. 63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล พช ถ. ๗๗-๐๐๗ หมู่ 53712 ต.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4825 ก.ย. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช ถ. ๗๗-๐๐๗ สายข้าง วัดบึงสามพันล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านบึงสามพันล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3225 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563613 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563477 ส.ค. 63
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่ออสร้างถนน คสล ทางเข้ามณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน หมู่ 5 บ้านบึงสามพันล่าง5915 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563529 ก.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563728 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563958 พ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563883 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB