เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 25622130 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562138 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562125 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า อบต. หมู่ 713016 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ 5 11615 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561147 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง พช.ถ 77-001 หมู่ 513526 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง พช.ถ77-001 หมู่ 512626 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 หมู่ 91222 ก.พ. 61
ประกาศเผยแพร่โครงการ ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 สายทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน หมู่ 911829 ม.ค. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.77-001 หมู่ที่่ 108222 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB