เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า อบต. หมู่ 79916 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ 5 8115 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง พช.ถ 77-001 หมู่ 59826 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง พช.ถ77-001 หมู่ 59726 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 หมู่ 9962 ก.พ. 61
ประกาศเผยแพร่โครงการ ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 สายทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน หมู่ 98529 ม.ค. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.77-001 หมู่ที่่ 105422 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB